کثیف آمریکا برگزاری مذاکرات کره شمالی

کثیف: آمریکا برگزاری مذاکرات کره شمالی پیونگ یانگ دونالد ترامپ ریاست جمهوری خبرگزاری رویترز